Psychoterapie a poradenství

V rámci své praxe poskytuji individuální, párovou a rodinnou psychoterapii a poradenství.

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky. Hlavním nástrojem je rozhovor, nepostradatelný je však i vztah klienta a terapeuta.

Při své práci respektuji jedinečnost a osobní tempo klientů, vycházím zejména ze systemické psychoterapie.