O mně

Jsem klinická psycholožka,dopravní psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Masarykovy Univerzity v Brně a sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální v Praze.

V roce 2021 jsem v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví složila atestační zkoušku z klinické psychologie. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v hypnoterapii, krátkodobý výcvik ve skupinové kognitivně – behaviorální terapii a výcvik zaměřený na krizovou intervenci. V rámci celoživotního vzdělávání na Karlově Univerzitě jsem získávala vědomosti v oboru forenzní psychologie a získala jsem akreditaci pro provádění dopravně – psychologických vyšetření. Absolvovala jsem mimo jiné kurz v Rorschachově metodě a kurz psycholog ve zdravotnictví. Jsem členkou Asociace forenzních psychologů.

Během své praxe jsem terapeuticky pracovala s dospělými s poruchami osobnosti. Věnovala jsem se dětem s výchovnými potížemi a mládeži potýkající se s těžkostmi specifickými pro životní etapu dospívání.

V rámci své profese se věnuji především psychologickému poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice dospělých a dospívajících. Kromě soukromé praxe působím ve Fakultní nemocnici Plzeň a věnuji se lektorské činnosti v rámci příprav žadatelů o Náhradní rodinnou péči.

Mezi mé další aktivity lze zařadit přednáškovou a publikační činnost.

Můj podrobný životopis najdete ZDE