Úvodem

Dobrý den, vítám vás na svých stránkách. Ve své soukromé praxi nabízím odbornou psychologickou péči.  Pokud procházíte i Vy náročnou životní situaci, čelíte trápení či starosti a hledáte psychologickou pomoc, nebo na sobě chcete pracovat, něco ve svém životě změnit, jsem zde pro Vás. Žádné vaše téma není banální ani zbytečné.

Budu se těšit na spolupráci s Vámi!

O mně

Jsem klinická psycholožka,dopravní psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Masarykovy Univerzity v Brně a sociální pedagogiku na VOŠ pedagogické a sociální v Praze.

V roce 2021 jsem v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví složila atestační zkoušku z klinické psychologie. Absolvovala jsem akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii, výcvik v hypnoterapii, krátkodobý výcvik ve skupinové kognitivně – behaviorální terapii a výcvik zaměřený na krizovou intervenci. V rámci celoživotního vzdělávání na Karlově Univerzitě jsem získávala vědomosti v oboru forenzní psychologie a získala jsem akreditaci pro provádění dopravně – psychologických vyšetření. Absolvovala jsem mimo jiné kurz v Rorschachově metodě a kurz psycholog ve zdravotnictví. Jsem členkou Asociace forenzních psychologů.

Během své praxe jsem terapeuticky pracovala s dospělými s poruchami osobnosti. Věnovala jsem se dětem s výchovnými potížemi a mládeži potýkající se s těžkostmi specifickými pro životní etapu dospívání.

V rámci své profese se věnuji především psychologickému poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice dospělých a dospívajících. Kromě soukromé praxe působím ve Fakultní nemocnici Plzeň a věnuji se lektorské činnosti v rámci příprav žadatelů o Náhradní rodinnou péči.

Mezi mé další aktivity lze zařadit přednáškovou a publikační činnost.

Můj podrobný životopis najdete ZDE

Služby

Psychologické poradenství (individuální, párové, rodinné)

Psychoterapie (individuální, párová, rodinná)

Hypnoterapie

Krizová intervence

Relaxace

Dopravně psychologické vyšetření (více na www.dopravnipsycholog.net)

Bilanční a pracovní diagnostika

Psychologické vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz

Oblasti, se kterými se na mne klienti nejčastěji obrací:  

 • Nízké sebevědomí, sebedůvěra, pocity méněcennosti
 • Potíže při komunikaci, vystupování na veřejnosti
 • Zvládání úzkostí, fobií a strachů
 • Obsedantně kompulzivní potíže (OCD)
 • Panické ataky
 • Stres, Syndrom vyhoření
 • Nespokojenost v pracovní oblasti
 • Osobnostní růst, sebepoznání
 • Partnerské krize, nevěra
 • Problémy v mezilidských vztazích, potíže při navazování vztahů
 • Vyrovnání se s rozchodem, rozvodem
 • Zvládání závislostí
 • Psychosomatické potíže
 • Traumatické události, vyrovnání se s nemocí, se smrtí
 • Ztráta smyslu života, depresivní stavy
 • Pocity, že „je toho moc“
 • A jiné…